O NAS

Fundacja Kotella została utworzona i zarejestrowana w 2017 roku, ale jako grupa osób prywatnych niesiemy pomoc już od ponad 10 lat!

Nasze działania skupiają się głównie na kotach bezdomnych, a więc:

  • zapewnianiu godnych warunków do bytowania
  • opieka weterynaryjna, również leczenie chorób przewlekłych
  • kastracja kotów, aby zapobiec bezdomności, okrucieństwu i wyrzucaniu niechcianych kotów
  • karmieniu kotów 
  • szukaniu domów osobnikom, które są przygotowane do życia w domu

Wynajmujemy pomieszczenia, w których staramy się stworzyć domowe warunki dla podopiecznych, którzy nie są w stanie żyć na wolności lub chorują. 

Wspieramy karmicieli kotów bezdomnych w odpowiedzialnej opiece, karmieniu oraz leczeniu.

W miarę naszych możliwości edukujemy jak postępować ze zdziczałymi kotami. 

Prowadzimy domy tymczasowe, gdzie koty są przygotowywane do życia z nowymi opiekunami, często leczone, uczone zachowania czystości.