Fundacja Kotella została utworzona i zarejestrowana w 2017 roku, ale jako grupa osób prywatnych niesiemy pomoc już od 10 lat!

  Nasze działania skupiają się głównie na kotach wolnożyjących, a więc:

  • zapewnianiu godnych warunków do bytowania
  • opieka weterynaryjna, również leczenie chorób przewlekłych
  • kastracja kotów oraz sterylizacja kotek, aby zapobiec bezdomności, okrucieństwu i wyrzucaniu niechcianych kotów
  • karmieniu kotów 
  • szukaniu domów osobnikom, które są przygotowane do życia w domu

  Wynajmujemy pomieszczenia, w których staramy się stworzyć domowe warunki dla podopiecznych, którzy nie są w stanie żyć na wolności lub chorują. 

  Wspieramy opiekunów kotów wolnobytujących w odpowiedzialnej opiece, karmieniu oraz leczeniu.

  W miarę naszych możliwości edukujemy jak postępować z dzikimi kotami. 

  Prowadzimy domy tymczasowe, gdzie koty są przygotowywane do życia z nowymi opiekunami, często leczone, uczone zachowania czystości. 

  Zespół tworzący Fundację

  • Iwona Skierska
  • Anna Konopka
  • Anna Sypniewski-Kowalewski
  • Renata Hnatiuk